Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35
Class
Teacher
Classroom
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 1.D
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
3
L: OBN
Sm
3
L: CHE
Ří
Cu
5
L: KOM
Sm
Za
3
L: STZ
Re
Za
3
L: ANJ
Cu
5
L: SUR
Ří
3
L: EKO
Řh
3
L: CJL
Su
3
L: MAT
Fr
Za
3
L: TEP
Bk
Tue
3
L: MAT
Fr
3
L: EKO
Řh
Za
3
L: FYZ
Kz
Cu
13
L: SUR
Ří
TEV
L: TEV
Řh
TEV
L: TEV
Řh
Za
3
L: BIO
Kz
Cu
10
L: INF
Br
Cu
10
L: INF
Br
Za
3
L: KAV
Vr
Wed
3
L: CHE
Ří
Cu
3
L: ANJ
Bk
Za
5
L: INF
Br
Cu
3
L: EKL
Kz
Za
5
L: INF
Br
Cu
5
L: SUR
Ří
Za
3
L: ZAV
Vr
Cu
5
L: KOM
Sm
Za
3
L: ZAV
Vr
Cu
5
L: ANJ
Bk
Za
3
L: BIO
Kz
3
L: OBN
Sm
Thu
Cu
3
L: ANJ
Bk
Za
6
L: ANJ
Cu
3
L: ANJ
Bk
Za
6
L: STZ
Re
Za
6
L: KAV
Vr
Cu
3
L: SUR
Ří
Cu
3
L: CTE
Ko
Za
6
L: KAV
Vr
Cu
3
L: CTE
Ko
Za
6
L: KAV
Vr
Cu
3
L: ODK
Ko
Za
6
L: ZAV
Vr
Cu
3
L: ODK
Ko
Za
6
L: ZAV
Vr
Fri
Za
3
L: ANJ
Cu
5
L: CTE
Ko
Cu
5
L: CTE
Ko
Za
3
L: TEP
Bk
Cu
5
L: CTE
Ko
Za
3
L: FYZ
Kz
3
L: CJL
Su
Za
3
L: ANJ
Cu
5
L: EKL
Kz
Powered by