Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35
Class
Teacher
Classroom
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 1.D
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
3
L: OBN
Ni
Cu
S: ODV
OVNa
3
L: EKO
Řh
Cu
S: ODV
OVNa
3
L: CHE
Ří
Cu
S: ODV
OVNa
Cu
5
L: SUR
Ří
Za
3
L: TEP
Bk
Cu
S: ODV
OVNa
Cu
5
L: ANJ
Za
3
L: TEP
Bk
Cu
S: ODV
OVNa
Za
3
L: ANJ
Sv
Cu
5
L: SUR
Ří
Cu
S: ODV
OVNa
3
L: CJL
Su
Tue
3
L: EKO
Řh
Cu
S: ODV
OVNa
Za
3
L: ANJ
Sv
Cu
10
L: INF
Ni
Cu
S: ODV
OVNa
Za
3
L: FYZ
Kz
Cu
10
L: INF
Ni
Cu
S: ODV
OVNa
TEV
L: TEV
Řh
Cu
S: ODV
OVNa
TEV
L: TEV
Řh
Cu
S: ODV
OVNa
Za
3
L: ANJ
Sv
Cu
5
L: ANJ
Cu
S: ODV
OVNa
3
L: CJL
Su
3
L: OBN
Ni
Wed
3
L: CHE
Ří
Cu
S: ODV
OVNa
Cu
5
L: EKL
Kz
Za
3
L: ZAV
Bk
Cu
S: ODV
OVNa
Cu
5
L: KOM
Ja
Za
3
L: ZAV
Bk
Cu
S: ODV
OVNa
Cu
5
L: SUR
Ří
Za
3
L: ZAV
Bk
Cu
S: ODV
OVNa
Cu
5
L: ANJ
Za
3
L: ZAV
Bk
Cu
S: ODV
OVNa
Za
3
L: STZ
Re
Cu
5
L: SUR
Ří
Cu
S: ODV
OVNa
3
L: MAT
Vr
Thu
3
L: MAT
Vr
Cu
S: ODV
OVNa
Za
3
L: ANJ
Sv
Cu
8
L: ANJ
Cu
S: ODV
OVNa
Za
3
L: BIO
Kz
Cu
8
L: CTE
Ko
Cu
S: ODV
OVNa
Cu
8
L: CTE
Ko
Za
3
L: STZ
Re
Cu
S: ODV
OVNa
Za
3
L: FYZ
Kz
Cu
8
L: ODK
Ko
Cu
S: ODV
OVNa
Za
3
L: KAV
Bk
Cu
8
L: ODK
Ko
Cu
S: ODV
OVNa
Za
3
L: KAV
Bk
Fri
Cu
8
L: CTE
Ko
Za
3
L: KAV
Bk
Cu
S: ODV
OVNa
Cu
8
L: CTE
Ko
Za
3
L: KAV
Bk
Cu
S: ODV
OVNa
Za
3
L: BIO
Kz
Cu
8
L: CTE
Ko
Cu
S: ODV
OVNa
Za
10
L: INF
Ni
Cu
8
L: KOM
Ja
Cu
S: ODV
OVNa
Cu
8
L: EKL
Kz
Za
10
L: INF
Ni
Cu
S: ODV
OVNa
Powered by