Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35
Class
Teacher
Classroom
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 2.D
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
Cu
2
S: CTE
Ko
Za
5A
S: TEP
Pr
Cu
2
S: CTE
Ko
Za
5A
S: TEP
Pr
Cu
2
S: ANJ
Cm
Za
5A
S: ANJ
Sv
Cu
2
S: ANJ
Cm
Za
5A
S: ANJ
Sv
Cu
2
S: CUS
Ko
Za
5A
S: SAD
Bk
Cu
2
S: ODK
Ko
Za
5A
S: SAD
Bk
Za
L: ODV
Ka
Cu
2
S: ODK
Ko
Za
5A
S: SAD
Bk
2
S: CJL
Su
Tue
2
S: CJL
Su
2
S: EKO
Řh
Cu
10
S: INF
Řh
Za
5
S: INF
Sv
Cu
10
S: INF
Řh
Za
5
S: INF
Sv
Za
5A
S: ANJ
Sv
Cu
2
S: CHE
Ří
2
S: MAT
Vr
Za
L: ODV
Ka
2
S: OBN
Kz
Wed
2
S: MAT
Vr
2
S: OBN
Kz
Za
5A
S: ANJ
Sv
Cu
2
S: SUR
Ří
TEV
S: TEV
Řh
TEV
S: TEV
Řh
2
S: CJL
Su
Za
L: ODV
Ka
Cu
2
S: ANJ
Cm
Cu
2
S: ANJ
Cm
Thu
Cu
6
S: CHE
Ří
Za
2
S: KAV
Bk
Za
2
S: KAV
Bk
Cu
6
S: SUR
Ří
Za
2
S: KAV
Bk
Cu
5
S: KOM
Ni
Za
2
S: KAV
Bk
Cu
5
S: KOM
Ni
2
S: CJL
Su
2
S: MAT
Vr
Za
L: ODV
Ka
2
S: EKO
Řh
Fri
Cu
6
S: CTE
Ko
Za
2
S: TEP
Pr
Cu
6
S: CTE
Ko
Za
2
S: TEP
Pr
Cu
6
S: CTE
Ko
Za
2
S: ZAV
Pr
Cu
6
S: CTE
Ko
Za
2
S: ZAV
Pr
Cu
6
S: CUS
Ko
Za
2
S: SAD
Bk
Powered by