Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35
Class
Teacher
Classroom
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 2.D
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
13:10 - 13:55
7
14:00 - 14:45
8
14:50 - 15:35
Mon
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
5
S: CTE
Ko
Za
1
S: TEP
Pr
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
5
S: CTE
Ko
Za
1
S: TEP
Pr
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
5
S: ANJ
Cm
Za
5A
S: ANJ
Pv
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
5
S: CUS
Ko
Za
5A
S: SAD
Bk
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
5
S: CJL
Ja
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
5
S: ODK
Ko
Za
10
S: SAD
Bk
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
5
S: ODK
Ko
Za
10
S: SAD
Bk
Tue
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
10
S: INF
Ha
Za
5
S: INF
Km
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
10
S: INF
Ha
Za
5
S: INF
Km
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
5
S: CJL
Ja
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Za
4
S: SAD
Bk
Cu
5
S: SUR
Ří
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
5
S: CJL
Ja
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
5
S: MAT
Vr
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
TEV
S: TEV
Su
TEV
S: TEV
Su
Wed
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
5
S: MAT
Vr
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
9
S: ANJ
Cm
Za
5
S: ANJ
Pv
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
9
S: ANJ
Cm
Za
5
S: ANJ
Pv
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
4
S: OBN
Řh
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
4
S: OBN
Řh
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
5
S: EKO
Řh
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
5
S: ANJ
Cm
Cu
5
S: CHE
Ří
Thu
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
6
S: CHE
Ří
Za
8
S: KAV
Bk
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Za
8
S: KAV
Bk
Cu
6
S: SUR
Ří
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Za
8
S: KAV
Bk
Cu
10
S: KOM
Ni
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
8
S: MAT
Vr
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
8
S: EKO
Řh
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
8
S: CJL
Ja
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Za
7
S: ANJ
Pv
Cu
10
S: KOM
Ni
Fri
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
6
S: CTE
Ko
Za
8
S: TEP
Pr
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
6
S: CTE
Ko
Za
8
S: TEP
Pr
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
6
S: CTE
Ko
Za
8
S: ZAV
Pr
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
6
S: CUS
Ko
Za
8
S: ZAV
Pr
Cu
L: ODV
Za
L: ODV
Cu
6
S: CTE
Ko
Za
8
S: KAV
Bk
Powered by