Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 28. 9.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8
1.B Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
1.B
6. - 8. les. Obecná absence třídy
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou